PLASTIX

Världen behöver minska mängden plastavfall, öka återvinningen och ersätta plast med förnybara material för att minska klimatpåverkan och utsläpp av skadliga mikroplaster. Som ett steg på vägen går flera aktörer från Europa samman för att skapa en mer hållbar utveckling.