2023-06-28 13:51Pressmeddelande

Nytt samarbete ska revolutionera plastanvändningen i Europa

Plastflaska i havet

Världen behöver minska mängden plastavfall, öka återvinningen och ersätta plast med förnybara material för att minska klimatpåverkan och utsläpp av skadliga mikroplaster. Som ett steg på vägen inleder flera aktörer från Europa ett samarbete för att främja en mer hållbar utveckling. En av dem är Paper Province, ett världsledande kluster som jobbar för näringslivets omställning med skogen som bas.

–  Vi deltar i det EU-finansierade projektet PLASTIX som vill revolutionera plastanvändandet. Regioner, forskare, producenter, återvinningsaktörer och andra viktiga intressenter diskuterar nu hur vi ska samarbeta för att komma framåt i plastfrågan och vad som behövs för att kunna göra skillnad på bred front, säger Paper Province projektledare Magnus Persson.

Plast är ett användbart och mångsidigt material som har många fördelar i olika sektorer och sammanhang. Samtidigt har plasten negativ påverkan på klimatet och miljön, både under produktionen och när den blir avfall. Plastavfall kan läcka ut i naturen och skada djur och växter, samt bilda mikroplaster som sprids i luft, vatten och mark. Plastavfall kan också hamna i energiåtervinningen där det bidrar till utsläpp av växthusgaser från fossila råvaror.

I dag är energiutvinning det vanligaste sättet att hantera plastavfall inom EU, följt av återvinning. Nästan 25 procent av allt genererat plastavfall hamnar på soptippen. Den låga återvinningsgraden innebär stora ekonomiska och miljömässiga förluster. Det uppskattas till exempel att 95 procent av det ekonomiska värdet på plastbaserat förpackningsmaterial är förlorat redan efter den första användningen, enligt Europaparlamentet. Aktörerna i PLASTIX vill förbättra den statistiken och drivs av EU:s vision om en cirkulär ekonomi, där plast används på ett smart och hållbart sätt.

Projektet befinner sig i uppstartsfasen och i veckan har samverkansparterna samlats i Tammerfors för att inleda arbetet.

– Vi kommer att lära oss mycket av varandra genom att dela goda exempel och nya idéer mellan regionerna. Målet är att underlätta för våra regionala beslutsfattare att effektivare stötta övergången till en cirkulär ekonomi där plastanvändningen är hållbar, säger Gry Lenschow Andersen, även hon projektledare på Paper Province.

Näringslivet påverkas

– För att lyckas krävs många insatser från flera delar av samhället, inte minst från näringslivet som har en stor roll i att producera, använda och återvinna plast. Därför är vi som näringslivskluster med fokus på förnybara råvaror en viktig pusselbit i projektet, säger Gry.

Näringslivsfokuset kommer att genomsyra de projektaktiviteter som Paper Province leder och deltar i under de fyra år som projektet pågår. Inte bara för att företagen är viktiga möjliggöra i omställningen, utan även för att de i hög grad påverkas av de lagar och regler som är knutna till plast där producentansvaret skärps för varje år.

De senaste åren har Sverige bland annat infört förbud mot att tillsätta mikroplaster i kosmetiska produkter samt förbud mot engångsartiklar av plast såsom sugrör, bestick och tallrikar. Enligt Regeringens handlingsplan för plast införs 2024 bland annat krav på återanvändbara förpackningsalternativ vid försäljning av mat och dryck, förbud mot att sälja engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast samt nya designkrav för plastkorkar och lock.

– I och med att kraven skärps gäller det nu att företagen tar steg i rätt riktning för att inte halka efter, påpekar Gry. Genom att engagera sig i både sin egen verksamhets och hela samhällets plastanvändande bidrar man inte bara till minskad klimatpåverkan och en renare miljö, utan skapar också konkurrensfördelar, ökar innovationstakten och bygger ett starkt varumärke.

Många vinster

Att minska plastavfallet, öka återvinningen och ersätta plast med förnybara material kan leda till flera positiva effekter, exempelvis:

  • Minskat behov av fossila råvaror som olja och gas
  • Mindre avfall
  • Mindre plast och mikroplaster i naturen
  • Minskat utsläpp av växthusgaser från plastproduktion och energiåtervinning
  • Ökad cirkularitet och hållbarhet i plastens värdekedja
Läs mer om projektet

PLASTIX pågår till 2027 och finansieras huvudsakligen av Interreg Europe. Projektets samverkanspartners är Paper Province (Sverige), Council of Tampere Region (Finland), Province of Fryslân (Nederländerna), Faculty of Environmental Protection (Slovenien), Development Agency of Savinja-Šalek Region (Slovenien), Intelligent Factory Lombardy Cluster (Italien), Catalan Agency for Business Competitiveness/ACCIÓ (Spanien). Läs mer >


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 120 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman