2020-10-02 14:33Pressmeddelande

Vinnarna i Paper Province tävling räddar världens barrskog med drönare

Arboair är vinnare av innovationstävlingen "What wood you do". Från vänster: Jacob Hjalmarsson, Markus Drugge och Josef Carlson. Foto: Annica Åman/Paper ProvinceArboair är vinnare av innovationstävlingen "What wood you do". Från vänster: Jacob Hjalmarsson, Markus Drugge och Josef Carlson. Foto: Annica Åman/Paper Province

Granbarkborren sprids snabbt och svenska skogsägare riskerar att förlora miljarder. På finalen i en internationell innovationstävling som avgjordes i Karlstad förra veckan belönades Arboair med 250 000 kronor för att utveckla sin drönarteknik som kan hjälpa till att rädda världens barrskog från barkborreskador.

En epidemi likt covid-19 pågår just nu i skogen i form av granbarkborrar. Angreppen klassas som ett av de mest kostsamma och snabbast växande problemen inom skogsindustrin. Bara i Sverige innebar infekterade barrträd ett förlorat skogsvärde på hela tre miljarder kronor förra året.

– Ekosystemen i norra barrskogsregionen står inför en drastisk förändring, likt den som korallreven genomgår. Förändringen beror till stor del på granbarkborreepidemin som har utlösts av global uppvärmning, säger Josef Carlson, marknadschef på Arboair.

Linköpingsföretaget vann nyligen förstapriset i Paper Province innovationstävling vars final hölls på Värmlands museum i Karlstad den 24 september.

Drönare och artificiell intelligens

Den vinnande idén går ut på att identifiera angripna granar från luften genom en kombination av drönare, färgskiftsanalys och artificiell intelligens. Det ger högre precision och är tio gånger snabbare än traditionella metoder som sker till fots. Med dagens metoder kan det ta över tio timmar att gå igenom 80 hektar skog och då missas dessutom majoriten av angreppen. Genom att upptäcka skadorna i tid går det att undvika att fler träd blir angripna.

– Likt covid-19-epidemin där effektiva tester är essentiellt för att identifiera smittade personer, är effektiv inventering av smittade träd i skogsindustrin avgörande för att minska spridningen. Här ser vi ett stort behov av förbättring, säger Josef Carlson.

Får en kvarts miljon för att spetsa tekniken

Tävlingen What Wood You Do lanserades i våras i samarbete med aktörer som Stora Enso, Sveaskog och Gunnar Sundblads forskningsfond för att hitta nästa stora idé som bidrar till den hållbara, skogsbaserade bioekonomin.

Arboair vinner 250 000 kronor för att utveckla sin teknik och andra till femteplatsvinnarna får 25 000 kronor var. Bland finalisterna fanns bland annat värmlandsbaserade företagen Biosorbe och Wood Tube.

– Det känns helt otroligt att det vi brinner för och vet kommer att rädda enorma naturvärden får detta pris och prestigefyllda erkännande, säger Markus Drugge, VD på Arboair.

– Med vinstpengarna kommer vi bland annat kunna arbeta med forskning och teknikutveckling. Detta för att ta fram en ännu effektivare lösning som är avgörande för nästa granbarkborresäsong och i förlängningen för övergången till ett digitaliserat, hållbart skogsbruk, säger Josef Carlson.

Paper Priovince vd Sandra Sundbäck annonserade vinnaren

Paper Priovince vd Sandra Sundbäck annonserade vinnaren

Ladda ner fler foton här >

Om tävlingen What wood you do

Tävlingen What Wood You Do har fokus på att hitta nya idéer som stärker och utvecklar en hållbar och skogsbaserade bioekonomi. Syftet är också att visa upp Värmland och kringliggande regioner som branschledare globalt för att atthera nya etableringar, satsningar och kompetens.

Över femtio idéer från tio länder skickades in till tävlingen. Sex idéer gick vidare till finalen i Karlstad den 24 september. Läs mer om tävlingen, finalisterna och se hela filmen från finalen på www.whatwoodyoudo.eu.

Kontakt

Marcus Drugge, Arboair
drugge@arboair.com
0702-154020
www.arboair.com

Annica Åman, Paper Province
a.aman@paperprovince.com
070-250 94 43
www.paperprovince.com / www.whatwoodyoudo.eu

 Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman